#software #testers #stageplekken #delen#Groningen #Ommelanden

Net als u weten we hoe schaars, nu en in de toekomst, het aanbod aan gespecialiseerde ICT-krachten is. Met deze gedachte is door SEY het ICT-Empowerment project ontwikkeld.

Door het aanbieden van onze pilot, geloven we dat wij een brug kunnen slaan tussen onze doelgroepen en bedrijven die op zoek zijn naar nieuwe medewerkers.

Naast de theoretische kennis die onze studenten opdoen bij SEY, is het natuurlijk waardevol dat ze hun verse vakkennis in de praktijk brengen op een geschikte stageplaats.

Mijn vraag aan u als betrokken ondernemer is of u onze cursisten vooruit zou willen helpen door het bieden van een stageplek voor een periode van (minimaal) 4 weken.

ICT-Empowerment Jr. Software Tester -profiel deelnemers