Wie zijn wij

Zoals de naam al zegt staan wij voor het empoweren van mensen! Wij geloven dat iedereen talenten en kwaliteiten heeft. Toch komt het voor dat mensen door verschillende hindernissen zoals taalproblemen, sociaal isolement of het ontbreken van diploma’s minder goed kunnen voldoen aan de eisen van de moderne maatschappij en buiten de boot vallen. De sociale impact die Stichting Empower Yourself beoogt is het bevorderen van de participatie, integratie en het welbevinden van kwetsbare groepen en personen in de samenleving die zich in een achterstandssituatie bevinden. Daarnaast willen we een platform zijn voor mensen die kennis willen maken met andere talen en nationaliteiten, willen we zorgdragen voor meer wederzijds begrip en inzicht en het verminderen van stereotypes tussen verschillende bevolkingsgroepen.

In grote lijnen betekent dit het verminderen van de afstand tussen de maatschappij en het individu, of dat nu gaat over sociale vaardigheden, professionele vaardigheden, of gewoon het ondersteunen van mensen of groepen die even vast zitten. Stichting Empower Yourself wil zorgen voor een betere aansluiting van de maatschappelijke vraag op het individuele aanbod. Dat doen we door het faciliteren van een forum voor interactie tussen professionals, vrijwilligers, deelnemers aan projecten en wie dan ook met een hulpvraag over taal, onderwijs, inburgering en ieder ander denkbaar onderwerp. Op deze manier werkt SEY aan een beter geïntegreerde, meer verbonden samenleving in Groningen (en omgeving), zowel met georganiseerde projecten en als steunpunt voor alle groepen die behoefte hebben aan hulp en ondersteuning.