Wij zijn een organisatie zonder winstoogmerk. Het bestuur is verantwoordelijk voor de beleidsvorming van de stichting.

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter: Robert van Rede
Secretaris: Nynke van der Bij
Penningmeester: Wouter van der Eijk
Bestuurder: Mariano Méndez
Bestuurder: Erik Post