Taalcoaches

Het spreken, lezen en schrijven van de Nederlandse taal staat de integratie en participatie van nieuwe Nederlanders, ongeacht hun herkomst, vaak aanzienlijk in de weg. Hierdoor ontstaat een afstand tot de rest van de samenleving die vaak moeilijk te overbruggen is. Stichting Empower Yourself wil dat probleem aanpakken door vluchtelingen en statushouders in contact te brengen met taalcoaches, vrijwilligers en ruimtes te bieden om te studeren en te oefenen.

Ondersteuning uitspraak en klankonderwijs

Naast taalachterstand is uitspraak, ook bij mensen die de Nederlandse taal verder uitstekend beheersen, vaak een probleem. Op de arbeidsmarkt wordt bijvoorbeeld bij veel functies tegenwoordig gevraagd naar een ‘uitstekende beheersing van de Nederlandse taal.’ Sprekers met een accent of een beperkte uitspraak van woorden en zinsdelen worden vaak onderschat in hun overige taalvaardigheden. Ook dit leidt tot een vergrote afstand tussen maatschappij en individu. Stichting Empower Yourself wil dit probleem aanpakken door naast taalcoaches ook logopedisten ter coaching beschikbaar te stellen.

Computervaardigheden voor kinderen

De snel digitaliserende samenleving vraagt om een nieuwe aanpak in het onderwijs om kinderen wegwijs te maken in de wereld van technologie en ICT. Stichting Empower Yourself wil binnen die maatschappelijke behoefte een ondersteunende rol bieden door faciliteiten beschikbaar te stellen voor kinderen (primair, maar niet exclusief gericht op kinderen uit kansarme gezinnen of met een migratieachtergrond) die in het basis- of voortgezet onderwijs niet mee kunnen komen vanwege een achterstand op ICT gebied.

Alleenstaande ouders

Ouders die zonder partner voor hun kinderen moeten zorgen ervaren soms, met of zonder taalachterstand, een afstand tot de rest van de samenleving. Gebrek aan sociale contacten, gehele of gedeeltelijke werkloosheid of gewoon een overvolle agenda leiden er toe dat alleenstaande ouders maar moeilijk aansluiting kunnen vinden bij de rest van de maatschappij. Stichting Empower Yourself wil dienen als steunpunt en ontmoetingsplek voor mensen die deze problemen ervaren. Vrijwilligers, professionals en lotgenoten komen samen en zorgen voor een veilige en rustgevende omgeving waar ouders hun verhaal kwijt kunnen en ondersteuning kunnen vinden.

Sociale activiteiten voor vrouwen

Vrouwen uit gezinnen van vluchtelingen en statushouders bevinden zich vaak in een sociaal isolement. Waar de vader en de kinderen gaan werken en studeren, blijft de vrouw vaak het grootste gedeelte van de dag thuis. Stichting Empower Yourself wil voor deze vrouwen sociale activiteiten organiseren om ze uit dat isolement te halen. Dit kunnen activiteiten zijn als samen naar de winkel gaan, samen eten koken op locatie, of gewoon een kopje koffie of thee drinken. De bedoeling is dat deze vrouwen aanspraak vinden in een meer diverse groep en een sociaal netwerk opbouwen.

Overige projecten

Dit zijn slechts enkele voorbeelden van de projecten die Stichting Empower Yourself in de toekomst wil gaan aanpakken. De ambities zijn echter veel groter. Naar maatschappelijke behoefte wil de stichting projecten aanboren voor alle kwetsbare doelgroepen die moeite hebben om aansluiting te vinden bij de rest van de maatschappij. Stichting Empower Yourself wil een wederkerigheid creëren waarbij zowel kwetsbare groepen als de maatschappij als geheel, voordeel ondervinden van de interactie die ze met elkaar tot stand brengen. Op die manier wil de stichting een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan een meer verbonden, inclusieve samenleving, om er zo voor te zorgen dat iedereen een bijdrage kan leveren, zijn of haar talenten kan benutten en daar voldoening uit kan halen.