Word donateur

Als Vriend van Stichting Empower Yourself help je mee om onze doelstelling te kunnen realiseren: het welzijn van zoveel mogelijk werklozen verbeteren door ze om te scholen en te begeleiden naar betaald werk.

Vrienden kunnen op allerlei manieren helpen. Je kunt vaste donateur worden en ons maandelijks of jaarlijks steunen met een donatie. Ook een eenmalige bijdrage is natuurlijk van harte welkom!

Bankrekening (IBAN):
NL51 INGB 0007 5968 21

Voor meer vragen: info@stichtingempoweryourself.com

Word Vriend, en maak het verschil!