voor ongeveer 4 tot 6 uren in de week.
Als stichting verzorgen we projecten voor onder andere de doelgroep
statushouders. Sommige statushouders hebben ondersteuning nodig in de
Nederlandse taal. Wij bieden dat op maat aan en stemmen dit af met de
taalvrijwilliger en de desbetreffende deelnemer. De invulling van de
taalondersteuning geven we vorm in overleg. Het accent kan bijvoorbeeld op het
lezen, spreken of schrijven komen te liggen of natuurlijk een combinatie.
Als taalvrijwilliger voor Stichting Empower Yourself weet je hoe belangrijk
voldoende kennis van de Nederlandse taal is. Jij helpt mensen graag om hun
Nederlands te oefenen en bij te spijkeren.

Je bent gemotiveerd en beschikt over:
 uitstekende Nederlandse schriftelijke en mondelinge vaardigheden
 inlevingsvermogen en geduld
 creativiteit in het bedenken hoe het Nederlands te oefenen
 juist inschattingsvermogen wat betreft niveau en behoefte van de
deelnemer

Werken voor Stichting Empower Yourself is interessant voor jou omdat we
uitgaan van het volgende: iedereen heeft talenten en kwaliteiten. Alleen soms
raken die door welke reden dan ook op de achtergrond, maar wij geloven dat
iedereen ze heeft. Met onze projecten dragen wij er een steentje aan bij om
mensen weer te laten ervaren dat ze kwaliteiten hebben. Van een situatie van
afstand tot de arbeidsmarkt, hebben onze deelnemers na afloop van onze
programma’s een veel duidelijker beeld wat ze kunnen en willen in de
maatschappij. Ze zijn weer ‘empowered’! In deze omgeving zien we jou en jouw
talenten en kwaliteiten dus ook.
Bij ons werken betekent dat jij een bijzondere kans krijgt om een bijdrage te
leveren aan het ‘empoweren’ van onze doelgroep. Omdat we een jonge stichting

zijn, is er veel mogelijk. Je werkt met leuke mensen, en er is altijd ruimte voor
eigen inbreng. Daarnaast bieden wij:
 Ondersteuning en training.
 Leuke contacten en de mogelijkheid om je eigen netwerk te vergroten.
 Betekenisvolle tijdsbesteding.
 Een inspirerende werkplek waar je je competenties kan verbeteren en
ervaring opdoen.